Sertifika Programları

01

Destekleyici Programlar

02

Serbest Programlar

03

SATH Bilinç Okulu öğrencisine Sertifika Programları, Destekleyici Programlar ve Serbest Programlar olmak üzere hem online hem de örgün eğitim fırsatı ve yol haritası sunar.
Bu yol haritası her insanın kendi ihtiyaç ve gelişim sürecine bağlı olarak katılabileceği online derslerden, atölye ve inzivalardan oluşmaktadır. Amaç odaklı, disiplin ve planlama içeren eğitimler Sertifika Eğitim Programlarında uzun soluklu ve sürekli bir rehberlik gözetimiyle tasarlanmıştır.

— SATH Bilinç Okulu

01

Sertifika Programları

Banner

Süreklilik arzeden ve devamlılık isteyen Sertifika Programları bir ustanın gözetiminde uzun soluklu, amaç odaklı, disiplin ve planlama içeren eğitimlerdir. Üç farklı aşamadan oluşan bu eğitimlerin her bir aşaması bilginin içselleşmesi ve özümsenmesi bakımından yedi ayrı modüle bölünmüştür. Her aşamada eğitim konu ve özellikleri farklılık gösterir, çalışmalar online ve örgün olmak üzere çift erişime sahiptir.

 • Öz'e Erim Vakti
 • İnsan-ı Kâmil'in Seyir Defteri
 • Sath Ustalık Atölyesi
Banner

Öz'e Erim Vakti

Öz'e Erim Vakti

Öğretide insana gerçek potansiyelinin bilgisi aşılanır, algısında yaratıcılık ve parlak vizyonlara uzanan önemli dönüşümler gerçekleşir. Nihai olarak iç-dış gözlem algıları gelişmiş, keşif becerileri kazanılmış, kavrayış, sezgi ve zekâ canlanmış, erdemler tanınmış, anlamlı bir yaşam amacı edinilmiş, ölçülü, dengeli ve evrenle uyumlu bir varlık hali ortaya çıkmış olur.

Daha Fazla Bilgi Al

İnsan-ı Kâmil'in Seyir Defteri

İnsan-ı Kâmil'in Seyir Defteri

İnsan-ı Kâmil'in Seyir Defteri en basit anlamda insan zihnindeki varoluşsal çelişkilerin tümünü ortadan kaldırır, arayış ve sorgulamaları sona erdirir. İnsanın yaratılışsal özelliklerini ve tam potansiyelini açığa çıkararak yaşamın anlamlı bir amaca hizmet ettiği bilincini hakim kılar. Gerçeğin idrakini, tam bir yeterlilik ve değerlilik kazanımını hedefler.

Daha Fazla Bilgi Al

Sath Ustalık Atölyesi

Sath Ustalık Atölyesi

Sath Bilinç Okulu tarafından geliştirilmiş olan eğitim programlarına eksiksiz ve tam katılım gösterenler yetenekleri doğrultusunda Ustalık programına yönlendirilirler. Program boyunca Ustaca yaklaşım ve yöntemlerini öğrenirler, saha çalışmaları ile pratik kazanırlar, nihai olarak SATH Bilinç Okulu tarafından yetkilendirilirler.

Daha Fazla Bilgi Al

02

Destekleyici Programlar

Banner

Her biri kendi özel içerik ve yaklaşımlarıyla dönüşüm yaratan, yoğunlaştırılmış inziva programlarıdır. Bireysel gelişim esaslarında en önemli ihtiyaçlara ve en fazla gerekli görülen konulara ağırlık verir, mental ve duygusal sağaltım, somatik onarım sağlar, öğrenciye derin iç görüler kazandırarak kısa sürede köklü değişimler ve bilinç sıçramaları gerçekleştirir.

 • Erkdişil Sanatı-Kundalini Bilgeliği
 • Zümrüd-i Anka - Tekamül Pusulası
 • Görsel Yeti Becerileri           
 • Kainatın Aynasında İnsan
 • Bilge Bedende Bilgece Yaşamak
 • Ses: Dengenin Senfonisi       
 • Yaşam Çarkı Dizim Terapisi
Banner
Erkdişil Sanatı-Kundalini Bilgeliği

1- Erkdişil Sanatı-Kundalini Bilgeliği

Erkdişil Sanatı-Kundalini Bilgeliği

İçinizdeki ilahi zeka kıvılcımını uyandıran Kundalini isimli kozmik enerjiyi harekete geçirir. İnsanın doğasında bulunan dişil ve eril enerjiyi potansiyeline açar, cinsel tahribatları sağaltma ve öz kaynakları yüceltme yolu ile aydınlanma fırsatı sunar.

Daha Fazla Bilgi Al
Zümrüd-i Anka - Tekamül Pusulası

2- Zümrüd-i Anka - Tekamül Pusulası

Zümrüd-i Anka - Tekamül Pusulası

Bilinç evreleri ve çakra sistemleri hakkında basit, anlaşılır bir yol haritası sunar, ruhsal evrimin yedi basamağında geliştirilmiş özel formüllerle dönüşümü hızlandırır. Tekâmül için gerekli olan manevi tesiri sağlarken aşıladığı içsel disiplin ve metotlu eğitim yolu ile aydınlanma fırsatı sunar.

Daha Fazla Bilgi Al
Görsel Yeti Becerileri           

3- Görsel Yeti Becerileri           

Görsel Yeti Becerileri           

Yaşamınızda ihtiyaç duyduğunuz ve arzu ettiğiniz şeylerin gerçekleşmesi onu zihninizde nasıl canlandırdığınıza bağlıdır. Vizyon, imgeleme, hayal gücü, rüya sanatı gibi becerileri geliştirmenizi sağlayan kadim ve modern araçlar üzerinden aydınlanma fırsatı sunar.

Daha Fazla Bilgi Al
Kainatın Aynasında İnsan

4- Kainatın Aynasında İnsan

Kainatın Aynasında İnsan

Kuantum kuramı sizlere yepyeni bir paradigma, daha geniş bir evrensel görüş sunarak insanın kendi zihinsel sınırlarının ötesinde daha büyük vizyonlara taşınmasını sağlar. Parça ve bütün arasında kurulan bilimsel ilişki sonucu düşünme ve tasavvur yolu ile aydınlanma fırsatı sunar.

Daha Fazla Bilgi Al
Bilge Bedende Bilgece Yaşamak

5- Bilge Bedende Bilgece Yaşamak

Bilge Bedende Bilgece Yaşamak

Bedensel sağlık ve kuvvet ihtiyacınızın karşılanması için gerekli olan beden farkındalığını yaratır, onunla temas etmenin güvenini ve canlılığını kazandırır, vücudun anatomisi, enerji kanalları ve temel çalışma prensipleri hakkında bilinçlendirerek sahip olduğunuz donanımsal araçlar üzerinden aydınlanma fırsatı sunar.

Daha Fazla Bilgi Al
Ses: Dengenin Senfonisi       

6- Ses: Dengenin Senfonisi       

Ses: Dengenin Senfonisi       

Evrensel sırların şifrelendiği frekansların içyüzünü görebilmek ve içsel gücünüzü ses üzerinden geri kazanabilmek için ses ile olan ilişkinizi yeniden yapılandırır, kozmik ses titreşimlerine uyumlanma yolu ile aydınlanma fırsatı sunar.

Daha Fazla Bilgi Al
Yaşam Çarkı Dizim Terapisi

7- Yaşam Çarkı Dizim Terapisi

Yaşam Çarkı Dizim Terapisi

Yaşamınızda tekrar eden ve aşılması güç konulara aile sisteminiz üzerinden bütünsel bakar, atalarınızdan genetik olarak aktarılan karmik kodlar üzerinde onarım sağlar. Varoluşsal köklerinizi güçlendirerek ruhsal büyüme ve aydınlanma fırsatı sunar.

Daha Fazla Bilgi Al

03

Serbest Programlar

Banner

Günümüze kadar taşınan geleneksel öğretilerin felsefesi, aydınlanma yolu olarak içerdiği potansiyeli, yol ve yöntemleri öğrenciye aktarılır. Tamamı online olan bu program kadim yolların birbiriyle olan ortak ilişkilerini, öğreti ilke ve prensiplerini basit ve sade bir anlatımla ele alır. Coğrafya, Kültür ve yöntemlerindeki farklılıklara rağmen aynı evrensel amaca yönelik hizmetleri konu olarak işlenir, ruhsal zekâ gelişiminde zihinsel bütünlük amaçlanır.

 • Ustaca Muhabbet
 • Acıdan Kurtuluş: Özgürlük Rehberi
 • Sufizm: İçe Doğan Güneş
 • Şamanik Bakış Sanatı
 • Yoga: Bütüncül Yaşam Klasiği
 • Kadim Tantra Bilgeliği
Banner
Ustaca Muhabbet

1- Ustaca Muhabbet

Ustaca Muhabbet

YAŞAMIN USTASI KİMDİR?

Usta; Lûtuf üzerine yaşamanın bilincine erişmiş kişidir. 
Varoluşa her an kalpten şükür içindedir.
Kurduğu ilişkilerde geri bildirim almaya açıktır. Telafi içinse gecikmeyendir.
Seçimlerinde vereceği kararlar netleşinceye kadar sakin kalandır.
Topluma kişisel çıkarlarınca yön vermekten kaçınan ve mahremiyete saygı duyandır.
En önemlisi de etki etme gücüne uyanandır.

19-21 Temmuz’da Fatma Meryem Suna ve SATH Ustalarıyla muhabbete davetlisin.

Bilgi&Kayıt için;
0532 010 09 19
[email protected]

Daha Fazla Bilgi Al
Acıdan Kurtuluş: Özgürlük Rehberi

2- Acıdan Kurtuluş: Özgürlük Rehberi

Acıdan Kurtuluş: Özgürlük Rehberi

Hayatınızın içindeki zorlukları yumuşakça kabul etmeniz ve dikkatli yaşam becerilerini kazanmanız için zihnin gözlemleme gücünü artıran teknik ve yöntemleri öğretir. Acıyı ve acı nesnelerini tanıma, onlarla kurulan ilişkileri anlama, onlara kayıtsız kalma ve acının varoluşsal kaynağına ulaşma yolu ile acıdan özgürleşerek aydınlanma fırsatı sunar. 

Daha Fazla Bilgi Al
Sufizm: İçe Doğan Güneş

3- Sufizm: İçe Doğan Güneş

Sufizm: İçe Doğan Güneş

İç dünyanızın engin ve sonsuz gerçeğini keşfetmekle birlikte kendi asıl hüviyetinizi bulmanızın önünü açarak sizi insanlığa, doğaya ve yaradana en kutlu hizmet anlayışına taşır; dünyevi ilişkilerinizde uyum, güzellik, barış, sevgi ve bereketi sağlayan eşsiz formüller üzerinden aydınlanma fırsatı sunar.

 

Daha Fazla Bilgi Al
Şamanik Bakış Sanatı

4- Şamanik Bakış Sanatı

Şamanik Bakış Sanatı

İçinde yaşadığınız evren, doğa ve tüm canlılar kendi türünüzle birlikte birbirinden farklı özellik ve nitelikte ruhlar taşımaktadır ve tüm ruhlar birbiriyle bağlıdır. Şamanik bakış Sanatı ile zaten bağlı olduğunuz bu ruhlarla bağ kurmayı öğrenir ve daha derin bir görüş seviyesine açılırsınız. İmgeleme ve görme gücü yeteneğini geliştiren basit yaşam pratikleri üzerinden aydınlanma fırsatı sunar.

Daha Fazla Bilgi Al
Yoga: Bütüncül Yaşam Klasiği

5- Yoga: Bütüncül Yaşam Klasiği

Yoga: Bütüncül Yaşam Klasiği

Bir yeniden doğum deneyimi olan Yoga, fiziksel ve ruhsal sağlığınızın korunmasıyla ilgilenir. Disiplin ve süreklilik gerektiren yaklaşımı sayesinde yüksek beden bilinçliliği ve eylem farkındalığı sağlayan basit bir yaşam tarzına dönüşmüştür, insan varlığının tüm seviyelerini kapsayan uygulamaları üzerinden arınma ve aydınlanma fırsatı sunar.

Daha Fazla Bilgi Al
Kadim Tantra Bilgeliği

6- Kadim Tantra Bilgeliği

Kadim Tantra Bilgeliği

Tantra’yı doğru anlamak ve yaşamak söz konusu olduğunda gerçeğe uyanmak için çok büyük bir fırsat yakalamış olursunuz. Varoluşsal enerjinin bir ve bütün doğasından en hasarlı cinsel parçasına doğru yaptığı yolculukla içinizde taşıdığınız tüm potansiyel kuvvetleri serbest bırakır, kimliğinizin en temel kazanımı olan cinsiyetin ötesine taşınma yolu ile aydınlanma fırsatı sunar.

Daha Fazla Bilgi Al