Bir birey olarak taşıdığınız
ebedi bilgelik
içinizde keşfedilmeyi
bekliyor.

"Varoluşsal çelişkileri sonlandırmak
bir yaşam ustalığıdır."

"Varoluşsal çelişkileri sonlandırmak
bir yaşam ustalığıdır."

p_img p_img

FARKINDALIK

Çevrede olup biten ve hayatın beraberinde getirdiği şeylerin bilincinde olabilme, yaşam akışını bozmadan ve zihni bulanıklaştırmadan tüm bunlara bir tanık olarak bakabilme yetisidir.

KONSANTRASYON

Başıboş düşünce ve denetimsiz duygular sonucu binlerce farklı yöne dağılan zihnin odaklanarak sahip olduğu büyük potansiyel gücü geri getirme yetisidir.

MANA

Algılanan her şeyin ardındaki gizli gerçekliği, olayların ve sebeplerin içyüzünü, biçim ve şekillerin ihtiva ettiği derin anlamları işaret ve sembollerle okuyabilme yetisidir.

TAKVA

İçgüdü ve alışkanlıkların getirdiği rastgele seçimlerden korunmak, kendini gerçekleştirmek üzere yaşam yolunu desteklemeyen her türlü deneyimden sakınmak için sınırları belirleyebilme ve özvarlığı koruma altına alabilme yetisidir.

“Hayat boyu karşılaşılan her arıza, gerçekte zamanın bir yerlerine sıkışmış olan rıza yokluğudur.”

— Fatma Meryem Suna

Banner

SATH Bilinç Okulu

Banner

Yaşam başlı başına bir öğretidir. Telafisi olan ve tekrar etmeyen her hata kutsaldır. SATH Bilinç Okulu, insana bilinçli seçimler ve yaşam yolunda ihtiyaç duyulan telafiler için gerekli fırsatları sunar. Onu kendi içindeki güce, zekâya ve yaratıcılığa uyandırır, hiç kimseye, hiçbir şeye bağımlı kılmadan, gerçek içsel özgürlüğe götüren yolda rehberlik eder. Bu sebeple bir insana kişisel gelişimden çok daha fazlasını sunar. Dünyaya olumlu değişimler getirme olasılığına açılan bir kapıdır.

Öğreti

Banner

SATH Bilinç Okulu Öz’e Erim Öğretisi, her insanın doğal hakkı ve potansiyeli olan “Ruhsal Zeka”yı geliştirmeyi hedefler. Ruhsal zeka, en temel ve anlaşılır tanımıyla bir çeşit psikolojik iyi oluştur. Bir insanda hayata bağlılık, dengeli duygu hali, sağlıklı ilişkiler, anlam, çevresel hâkimiyet, öz kabul, doyum ve başarı olarak kendini gösteren bu nitelikler ruhsal zekanın bir ürünüdür. 

Banner

Programlar

Sertifika Programları

Süreklilik arzeden ve devamlılık isteyen Sertifika Programları bir ustanın gözetiminde uzun soluklu, amaç odaklı, disiplin ve planlama içeren eğitimlerdir, Üç farklı aşamadan oluşan bu eğitimlerin her bir aşaması bilginin içselleşmesi ve özümsenmesi bakımından yedi ayrı modüle bölünmüştür. Her aşamada eğitim konu ve özellikleri farklılık gösterir, çalışmalar online ve yüz yüze  olmak üzere çift erişime sahiptir.

Destekleyici Programlar

Her biri, kendi özel içerik ve yaklaşımlarıyla dönüşüm yaratan, yoğunlaştırılmış inziva programlarıdır. Bireysel gelişim esaslarında en önemli ihtiyaçlara ve en fazla gerekli görülen konulara ağırlık verir; zihinsel ve duygusal sağaltım, somatik onarım sağlar. Öğrenciye derin içgörüler kazandırarak kısa sürede köklü değişimler ve bilinç sıçramaları gerçekleştirir.

Serbest Programlar

Günümüze kadar taşınan geleneksel öğretilerin felsefesi, aydınlanma yolu olarak içerdiği potansiyeli, yol ve yöntemleri öğrenciye aktarılır. Tamamı online olan bu program, kadim yolların birbiriyle olan ortak ilişkilerini, öğretinin ilke ve prensiplerini basit ve sade bir anlatımla ele alır. Coğrafya, kültür ve yöntemlerindeki farklılıklara rağmen aynı evrensel amaca yönelik hizmetleri konu olarak işlenir. Ruhsal zekâ gelişiminde zihinsel bütünlük amaçlanır.

 

Öz'e Erim Usta Eğitmenleri

Usta; bir sanat öğrenmek, bir zanaat edinmek üzere kendinizi yanında yetiştirmeyi seçtiğiniz kişidir. Bilinçli yaşam bir sanattır ve insan ancak yaşam sanatında ustalaştığında gerçek doyuma ulaşır.

SATH Bilinç Okulu eğitmenleri ruhsal enerjinizi bilinçli bir şekilde kullanmanız, yaşam sanatını edinmeniz ve içinizdeki bilgeliği uyandırmanız için size rehberlik eder.

Banner

Kurumsal Bilgelik

Banner

Bilgelik, görünen durumun ötesine bakmak, olağanüstü faktörleri tanımak ve sıra dışı sonuçları tahmin etmek için deneyimden doğan sezgisel yeteneği kullanmayı gerektirir: Kurumsal bilgelikle hedeflenen budur. Kurumsal bilgelik, optimizasyon ve iş zekâsını geliştirmenin yanı sıra optimal ve bilge kararlara ulaşmada karar vericilere yardımcı olmak için yollar sağlayan bir yönetim kavramıdır.

 

İçsel yolculuğunuzda size rehberlik ediyoruz.

Atölye ve İnzivalar

Öz'e Erim Vakti 31 Temmuz - 4 Ağustos

 • Manevi gücümüzü hatırlamak, dokunulmazlık hakkımızı anlamak ve yaşama geçirmek için

  Fatma Meryem Suna ve Usta Eğitmenleri; Sonat Bağcan Taneri, Olay Tuğba Deniz, Jale Türkan Aydın ile birlikte

  31 Temmuz-4 Ağustos
  ÖZ’e ERİM VAKTİ buluşmasına davetlisiniz.

  Bilgi&Kayıt için;
  0532 010 09 19
  [email protected]

Erkdişil Sanatı-Kundalini Bilgeliği

 • İçinizdeki ilahi zeka kıvılcımını uyandıran Kundalini isimli kozmik enerjiyi harekete geçirir. İnsanın doğasında bulunan dişil ve eril enerjiyi potansiyeline açar, cinsel tahribatları sağaltma ve öz kaynakları yüceltme yolu ile aydınlanma fırsatı sunar.

Zümrüd-i Anka - Tekamül Pusulası

 • Bilinç evreleri ve çakra sistemleri hakkında basit, anlaşılır bir yol haritası sunar, ruhsal evrimin yedi basamağında geliştirilmiş özel formüllerle dönüşümü hızlandırır. Tekâmül için gerekli olan manevi tesiri sağlarken aşıladığı içsel disiplin ve metotlu eğitim yolu ile aydınlanma fırsatı sunar.

Yaşam Çarkı Dizim Terapisi

 • Yaşamınızda tekrar eden ve aşılması güç konulara aile sisteminiz üzerinden bütünsel bakar, atalarınızdan genetik olarak aktarılan karmik kodlar üzerinde onarım sağlar. Varoluşsal köklerinizi güçlendirerek ruhsal büyüme ve aydınlanma fırsatı sunar.

Online Buluşmalar

Ustaca Muhabbet 19-21 Temmuz

 • YAŞAMIN USTASI KİMDİR?

  Usta; Lûtuf üzerine yaşamanın bilincine erişmiş kişidir. 
  Varoluşa her an kalpten şükür içindedir.
  Kurduğu ilişkilerde geri bildirim almaya açıktır. Telafi içinse gecikmeyendir.
  Seçimlerinde vereceği kararlar netleşinceye kadar sakin kalandır.
  Topluma kişisel çıkarlarınca yön vermekten kaçınan ve mahremiyete saygı duyandır.
  En önemlisi de etki etme gücüne uyanandır.

  19-21 Temmuz’da Fatma Meryem Suna ve SATH Ustalarıyla muhabbete davetlisin.

  Bilgi&Kayıt için;
  0532 010 09 19
  [email protected]

Makalelerimiz

Nasıl Desteklenmek İstersiniz?

Nasıl Desteklenmek İstersiniz?

Yolculuğunuzda, ruhsal yeterliliğinizin tescillenmesine, başka gözler aracılığı ile kendinize şahitlik etmenize ramak kala, üst üste sorunların ve hatta hastalıkların ortaya &ccedi ..Devamı

Ruh, Beden ve Zihin: İnsanın Bütünsel Varoluşu

Ruh, Beden ve Zihin: İnsanın Bütünsel Varoluşu

İnsan varlığı, ruh, beden ve zihin arasındaki karmaşık etkileşimlerle birlikte şekillenir. Ruh, beden ve zihin üçlüsü, insanın bütüncül doğasını a ..Devamı

Meditasyon: Zihni Dinginleştirmek ve Stresi Azaltmak İçin Etkili Bir Yöntem

Meditasyon: Zihni Dinginleştirmek ve Stresi Azaltmak İçin Etkili Bir Yöntem

Meditasyon, binlerce yıldır uygulanan ve günümüzde popülerlik kazanan bir zihin ve beden pratiğidir. Derin köklere sahip olan meditasyon, birçok kü ..Devamı

İçsel Kaynaklarımızı Keşfetmek

İçsel Kaynaklarımızı Keşfetmek

İnsan yeryüzünün tüm kaynaklarının toplamından daha fazlasına sahiptir. İnsan, varoluşu itibari ile başlı başına bir öz sermayedir.

O sahip oldu ..Devamı