Sınıflar & Paketler

Öz'e Erim Vakti "Dokunulmazlık Hakkı"

Manevi gücümüzü hatırlamak, dokunulmazlık hakkımızı anlamak ve yaşama geçirmek için

Fatma Meryem Suna ve Usta Eğitmenleri; Sonat Bağcan Taneri, Olay Tuğba Deniz, Jale Türkan Aydın ile birlikte

31 Temmuz-4 Ağustos
ÖZ’e ERİM VAKTİ “Dokunulmazlık Hakkı” buluşmasına davetlisiniz.

Bilgi&Kayıt için;
0532 010 09 19
[email protected]


Devamı
Hemen Kayıt Ol

Ustaca Muhabbet

YAŞAMIN USTASI KİMDİR?

Usta; Lûtuf üzerine yaşamanın bilincine erişmiş kişidir. 
Varoluşa her an kalpten şükür içindedir.
Kurduğu ilişkilerde geri bildirim almaya açıktır. Telafi içinse gecikmeyendir.
Seçimlerinde vereceği kararlar netleşinceye kadar sakin kalandır.
Topluma kişisel çıkarlarınca yön vermekten kaçınan ve mahremiyete saygı duyandır.
En önemlisi de etki etme gücüne uyanandır.

19-21 Temmuz’da Fatma Meryem Suna ve SATH Ustalarıyla muhabbete davetlisin.

Bilgi&Kayıt için;
0532 010 09 19
[email protected]


Devamı
Hemen Kayıt Ol

Gelecek Programlar

Öz'e Erim Vakti "Dokunulmazlık Hakkı"

 • “Mahremiyet, Dokunulmazlık Hakkıdır ve bu hak rahimiyet yolu ile kazanılır, bunun aksi yaşam boyu mahrumiyettir. “ -Fatma Meryem Suna

  Yaşadığımız olumsuz yaşam deneyimleri karşısında kendimizi koruyamamış, korunmamış ve temelde korunmasız hissederiz.

  Dokunulmazlık hakkımızın sınırlarını aşan bu deneyimler bizde hayatın güvenilmez bir yer olduğu düşüncesini uyandırır. Bu düşünce ki kişinin hayata ve hayatta dayanıklılığını artıracak olan manevi güce olan inancını yitirmesine sebep olur. Burada alınmayan destek hayat boyu bir mahrumiyeti yaşatacaktır

  Manevi gücümüzü hatırlamak, dokunulmazlık hakkımızı anlamak ve yaşama geçirmek için

  Fatma Meryem Suna ve Usta Eğitmenleri; Sonat Bağcan Taneri, Olay Tuğba Deniz, Jale Türkan Aydın ile birlikte

  31 Temmuz-4 Ağustos
  ÖZ’e ERİM VAKTİ “Dokunulmazlık Hakkı” buluşmasına davetlisiniz.

  Bilgi&Kayıt için;
  0532 010 09 19
  [email protected]

  *Öz’e Erim eğitimi İnsan-ı Kamil Programının ön koşuludur. Bu inziva İnsani Kamilin Seyir Defterine katılmak isteyenlerin talebi doğrultusunda sizler için son kez açılmıştır.

 • Eğitim Adı : ÖZ’e ERİM VAKTİ “Dokunulmazlık Hakkı”
 • Yeri : Sathmahal Gülistan
 • Zamanı : 31 Temmuz - 04 Ağustos
 • Süresi : 4 Gece 5 Gün
 • Konusu : Öz'e Erim
 • Katılım Şartları : 18 Yaşından Büyük Herkes Katılabilir.

Erkdişil Sanatı-Kundalini Bilgeliği

 • Erkdişil Sanatı, zihnin erklik ve dişilik özelliklerini yapılandırarak, bireyi varlık potansiyeline kavuşturmayı hedefleyen, çeşitli pratik ve uygulamalar içeren bir Kadim Tantra Atölyesidir.
  Erkdişil Sanatı, muhteşem ve etki alanı geniş bir yoldur. Çünkü insanoğluna duyular, duygular, cinsellik ve insanoğlunun dahil olduğu her şey üzerinden bir aydınlanma yolu sunar.

  Aydınlanmanın formülü ise, dişil ve eril enerjinin ruhsal potansiyeline erişmesidir. Bu potansiyele erişimle, erkeğin kadına, kadının da erkeğe baskın olmadığı, doğa tarafından sunulan kusursuz dengeyi keşfettikleri, el ele, birlikte mükemmel bir uyum içinde oldukları bir yaşam deneyimi açılır. 

  Varlığındaki kusursuzluğu arayan her insan, kendisinde değersizlik ve yetersizlik algısı oluşturan komplekslerinden arınmak zorundadır. Erkdişil Sanatı'nın sunduğu yol ve yöntemlerle kişi kendi içindeki denge ve kusursuzluğa uyanır, bu uyanışla birlikte içindeki ahenk ve bütünlüğe karşılık gelen nitelikli ilişkilere, doyum veren yepyeni deneyimlere açılır.

 • Eğitim Adı : Erkdişil Sanatı-Kundalini Bilgeliği
 • Yeri : Sathmahâl Gûlîstan
 • Zamanı :
 • Süresi : 3 Gece 4 Gün
 • Konusu : Tantra Bilgeliği
 • Katılım Şartları : 18 Yaş Üstü Herkes Katılabilir

Zümrüd-i Anka - Tekamül Pusulası

 • Anka; mutlak içsel gücü, saf olmayı, kendini yaşarken yaratmayı, tekâmülü, erdemliliği, sadakati, zerafeti, hakkaniyeti temsil eder. O, erişilmezlik, yücelik ve olağanüstülük gibi özellikleri simgeler. Anka, birçok kültürde yer alan evrensel nitelikli mitolojik kuştur. Her kültürde Anka’ya yüklenen anlam, bunlarla ilgili inanç ve efsaneler ufak farklılıklar gösterse de, öz aynıdır.
  Bu inzivanın ilhamı mutasavvıf Feridüddin Attar’ın Zümrüdü Anka isimli eserinden doğmuştur. Bu eserde kuşlar varoluşa ve yaşama dair tüm soruların yanıtını bilen, sınırsız bir zeka, sonsuz kudret ve kapsayıcı yüce sevgiye sahip olan Zümrüdü Anka kuşunu bulmak üzere yola çıkarlar. Anka kuşunun yaşadığı nihai zirveye ulaşmak için  yol istikametinde bulunan yedi vadiden geçmeleri gerekir. Yolculukları boyunca karşılaştıkları güçlükler, cezbedici kuvvetler, yola sadakat ve bağlılıklarını sorgulayan bir dizi olayın sonucunda amaca sadece Farsça Simurg anlamına gelen otuz kuş olarak vasıl olurlar. 
  Bu eğitim insan için tıpkı Simurg gibi bir tekamül pusulası özelliğindedir. Bilincin yedi evrim basamağını ve bu basamaklardaki hayat derslerini Tasavvuf’un Nefs mertebeleri, Hinduizm’in Çakra sistemleri ve Psikolojinin bilinç evreleri üzerinden tüm ayrıntıları ile öğreten, insanın çok boyutlu doğasına açık bir görüş ve yüksek bir kavrayış getiren, yaradılışı ve varoluş sistemlerini anlayarak zihni karmaşadan özgürleştiren sıra dışı bir atölyedir.

 • Eğitim Adı : Zümrüd-i Anka - Tekamül Pusulası
 • Yeri : Sathmahâl Gûlîstan
 • Zamanı : 08-10 Ağustos 2024
 • Süresi : 2 Gece 3 Gün
 • Konusu : Tekamül Pusulası
 • Katılım Şartları : 18 Yaş Üstü Herkes Katılabilir

Görsel Yeti Becerileri           

 • Görmek sadece bedenimizde bir organ olan gözün işi değildir. Her gece uyku halinde gözlerimiz devre dışıdır ama rüya görürüz. Düşündüklerimiz, inandıklarımız, arzularımız, isteklerimiz, amacımız ve niyetimiz görüşümüzü etkiler.

  Görüş gücü geliştirilebilen bir özelliktir, tıpkı kaslarımız gibi görme becerilerimizde geliştirilebilir. Hayatımızı, ihtiyaçlarımız doğrultusunda şekillendirebilmek için görsel tasarı yetimizi kullanmak, içinde yaşadığımız dünyayı algılama biçimimize bir düzen getirir. Hayal kurarak, zihinsel canlandırma yolu ile görmeyi seçtiğimiz şeyi ulaşabileceğimiz bir alana getirmiş, var etmiş oluruz. Konsantrasyon gücümüzü geliştirdiğimizde zihnimizde canlandırdığımız imajları gerçekliğe yakın bir deneyime taşımış oluruz ve daha büyük bir zihin hakimiyeti sağladığımızda ise yüksek görüş alanına giren tahayyüller duyusal deneyime çok daha zahmetsiz ve tasasız olarak dönüşürler. 

  Binlerce yıldır insanoğlu aydınlanmak için bu yolu kullanmıştır. Zihnin karmaşık ve kompleks yapısının içinden, yaşamda karşılık bulan anlamlı ve sade resme ulaşmak, görsel tasarı yeteneğini geliştirmekle mümkündür. Görsel Yeti Becerileri / Vizyon Sanatı, Şamanik uygulamaların yol ve yöntemlerinden aldığı destekle görünenin ötesindeki gerçekliğe kapılar açarak yaratıcı görme gücümüze bir yol haritası sunar.

Kainatın Aynasında İnsan

 • Atomlardan galaksilere kadar tesadüfe yer verilmeyen kâinatta insanın yeri nedir?

  Bu koskoca evrende vuku bulan olaylara, açığa çıkan kanunlara, belirli bir düzen içinde işleyen yasalara, birbiriyle senkronize çalışan tüm kurallara isim veren, tanıyan ve tanımlayan insan, acaba gerçekte nasıl ve ne tür bir yolculuktadır?

  İçinde yaşadığımız gezegende insan dışındaki tüm canlılar doğal bir oluş içindedirler. Genetik yapıları ve kendi içsel doğaları ile uyumlu oldukları gibi dışsal doğanın tüm şartları, yasa ve koşullarına da aynı derecede uyumludurlar. İnsanı onlardan ayıran en önemli özellik düşüncedir ve bunun sonucunda “insan merkezli evren” anlayışı ortaya çıkmıştır.

  Tanımlayan, isimlendiren, parçalayan, bölen ve sonra birleştiren insan zihninin merkezine kendisini aldığı bir evrende makrodan mikroya yaradılışı anlamak, gerçekte insanın kendi doğasını anlama çabasından başka bir şey değildir.

  “Kâinatın Aynasında İnsan” isimli atölye yaradılışın sorularına cevap bulmaya çalışan insan zihnini keşfedilmiş en çarpıcı bilimsel yanıtlarla birlikte kendi içinde bildiği ama henüz tanışmadığı gerçekle buluşturmayı amaçlar.

  Mikro dünyadaki atomları ve atom-altı parçacıkların davranışlarını açıklamayı amaçlayan “Kuantum Fizik Kuramı” insana yepyeni bir paradigma, daha geniş bir evrensel görüş sunmaktadır. İnsanın kendi zihinsel sınırlarının ötesinde daha büyük vizyonlara taşınmasını sağlayan bu atölyenin konusunu oluşturan da bu kuantum bakıştır.

  Hem içeriden hem dışarıdan, parçadan bütüne varoluşu anlamak kendini anlamaktır. Anlayışın sınırları ile karşılaşmanın ve bilinmeyene teslim olmanın kazanımı ise en büyük aydınlanmadır.

Bilge Bedende Bilgece Yaşamak

 • İnsan zihni, varoluşun her alanında keşif yolu ile mucizelere tanık olmanın bir aracıdır ve bu aracın en heyecan verici gözlem ve buluşları ise yine insan bedeni üzerinedir.

  Beden doğası itibari ile hem çok kompleks hem de çok basit ve anlaşılır bir yapıya sahiptir. İnsanın kendi bedeni hakkında bilgi, bilinç ve hakimiyeti büyük bir aydınlanmadır ve aslında aradığımız gerçek iç özgürlük burada saklıdır.

  Bilge Bedende Bilgece Yaşamak Atölyesi bu özgürlüğü kazandırmayı amaçlar, insanın fiziksel, mental ve duygusal sağlığının sorumluluğunu alarak kendi yaşamının efendisi olmasını sağlar.  Öz varlığımız için bir mabet niteliğinde olan bedenin içine bilinçli olarak yerleşmek bir tür yeni doğumdur. 

  Nörobilim temelli bilinçli farkındalık uygulamaları, kronik ve toksik stresin bedende yarattığı etkilerin hafifletilmesi, somatik teknikler, kinesiyoloji, bilinçli beslenme alışkanlıkları, diğer yol ve yöntemler üzerinden kalıcı bir dönüşüm ve arınma yaratır.

Ses: Dengenin Senfonisi       

 • Biz duyalım ya da duymayalım her maddenin kendine ait bir titreşimi yani sesi vardır. İnsan kulağı belirli bir ölçü aralığındaki sesleri duyar. Bu sınırın altındaki ve üstündeki sesler bilinçaltımız tarafından algılanır.

  Beyin beş duyu ile algılanan elektriksel sinyalleri alır, işler, yorumlar, organize eder ve kavramsallaştırır. Zihin, beş duyunun verilerini alıp yorumlayan bir enstrüman olup aynı zamanda insanın Dünya ile kurduğu ilişkiyi anlam olarak  ifade eden bir araçtır. Bu yorumlayıcı araç olan zihin için en soyut boyut SES’tir. Görme duyusunun bize sunduğu daha somut bir form ya da biçim varken sesin bir biçimi yoktur. Ses ruhu şekillerin ötesine geçirebilen, canlıların işitme organları tarafından algılanabilen periyodik basınç değişimleridir. Sesin kaynağı olan titreşen cisim yakınındaki hava moleküllerini titreştirerek bu hava moleküllerinin her yöne dağılmasına yol açar.

  Ses, Dengenin Senfonisi Atölyesi insana evrenin ses frekanslarını tanıyarak, kendi gerçek sesi ile tanışmasını sağlar, ses yolu ile kendini  özgürce ifade etmenin ve sesin getirdiği gizli potansiyele açılmanın formüllerini sunar.

Yaşam Çarkı Dizim Terapisi

 • İçinde yaşadığımız gezegenin etrafında yıldız kümelerinden oluşan bir çark vardır ve insan yaşamını ilgilendiren en temel konular bu çark üzerinden gelen kozmik bilgiyle insan zihnine aktarılır. Binlerce yıldır gezegen üzerinde yaşayan canlıların bağlı olduğu ortak iletişim ağı insana canlı bir hafızanın içinde olduğu gerçeğini gösterir. Ruhsal ve Fiziksel genetik kod aktarımları sayesinde bu hafızadaki deneyimler zamandan özgür olarak bir sonraki nesile taşınır.

  İnsan hayatın temel konuları hakkında herkesle ortak derslere tabidir. Bu dersleri vermek, kişilik ve kimlik oluşumunda rol oynayan tüm etkileri tanıyarak, ego ve öz arasındaki farkı ortaya çıkarmak demektir.

  Yaşam Çarkı Dizim Terapisi, Sath Bilinç Okulu’nda bir temel teknik olan “Aile dizimi” ağırlıkta kullanılarak yürütülen bir atölyedir.

  Teknik yolu ile kolektif bilinçaltı üzerinde yapılan analiz ve çözümlemeler yaşamın temel konuları olan Para, Sağlık, İş, Kariyer, Sosyal Çevre, Aile, Aşk gibi alanlarda onarım, iyileşme ve dönüşüm yaratır.

 • Eğitim Adı : Yaşam Çarkı Dizim Terapisi
 • Yeri : Sathmahâl Gûlîstan
 • Zamanı :
 • Süresi :
 • Konusu : Yaşam Çarkı Aile Dizim Terapisi
 • Katılım Şartları : 18 Yaş Üstü Herkes Katılabilir

Ustaca Muhabbet / Online

 • SATH Bilinç Okulunun hedefi, öğrencileri için “yaşam ustası” olmayı mümkün hale getirmektir.  Nihai amacımız yaşamın ve doğamızın da ihtiyacı olan mutlak özgürlüktür. Bu amaç ile burada sayılan özellikler üzerine dikkatle çalışılmış,  kadim bilgeliklerden ilham alınmış, güncel bilim ile uyarlanmış ve SATH Bilinç okulu olarak damıtılmış özgün öğreti ÖZ’E ERİM ortaya çıkmıştır. 

  Öz’e Erim eğitimi 3 modülden oluşur. 

  1.Adım: “Öz’e Erim online veya yüz yüze başlangıç modülü”,

  2.Adım: “İnsan-ı Kamil’in Seyir Defteri“, 

  3. Adım: “Ustalık” eğitimidir. 

  SATH, bu öğretiyle yüzlerce usta yetiştirmiş, on binlerce kişinin hayatına dokunmuştur.

 • Eğitim Adı : Ustaca Muhabbet
 • Yeri : Sathmahal Gülistan
 • Zamanı : 19 - 21 Temmuz
 • Süresi : 2 Gece, 3 Gün
 • Konusu :
 • Katılım Şartları : 18 Yaşının Üzerindeki Herkes Katılabilir

Spiritüalizm: Bilgiden Hakikate / Online

 • Spiritüalizm, insanlığın gelişiminde çok derin kökleri olsa da hakikati çok da kavranmadığında inanıştan öteye geçmeyen bir yeni çağ öğretisi olarak karşımıza sıklıkla çıkıyor. Bununla birlikte bu öğreti içinden hakikate açılamamak da kişiyi bilgide takılı hale getirebiliyor. Oysa ki hakikatiyle kavrandığında spiritüelliğin arka planında muazzam bir akış ve işleyiş yatmaktadır.

  Bu eğitim kendinizi keşif yolculuğunuz ile sizleri tanıştıran ve Öz’e Eim hakikatine açılmanız için altyapı oluşturacak temel bir ilk adımdır.

 • Eğitim Adı : Spiritüalizm: Bilgiden Hakikate
 • Yeri : Online
 • Zamanı :
 • Süresi : 5 Hafta
 • Konusu : Spiritüalizm Öğretisi
 • Katılım Şartları : 18 Yaş Üstü Herkes Katılabilir

Acıdan Kurtuluş: Özgürlük Rehberi / Online

 • Budizm'in hedefi, hayattaki acı, ıstırap ve tatminsizliğin kaynaklarını açıklamak ve bunları gidermenin yollarını göstermektir. Öğretilerin ana çatısını meditasyon gibi içe bakış yöntemleri, reenkarnasyon denilen doğum-ölüm döngüsünün tekrarı ve karma denilen neden-sonuç zinciri gibi kavramlar oluşturmaktadır. Aydınlanma deneyimi ve bu deneyim sayesinde kazanılan bilgelik öğretinin temel amacıdır.  Bu programda Budizm’in felsefesi ile birlikte, zihnin gözlemleme gücünü artıran teknik ve yöntemler, acıyı tanıma ve kaynağına ulaşarak acıdan özgürleşme amacı taşıyan uygulama ve meditasyonlar öğretilir.

 • Eğitim Adı : Acıdan Kurtuluş: Özgürlük Rehberi
 • Yeri : Online
 • Zamanı :
 • Süresi : 5 Hafta
 • Konusu : Özgürlük Rehberi
 • Katılım Şartları : 18 Yaş Üstü Herkes Katılabilir

Sufizm: İçe Doğan Güneş / Online

 • Sufizm, insanın akıl yoluyla erişemediği ilahî hakikatleri mana ve kalbe gelen ilhamlarla tanıyıp, bilme yoludur. Tasavvuf, insanın iç dünyasını keşfetmekle birlikte onun asıl hüviyetini, özünü bulması ile ilgilenir. Bununla birlikte, insanlığa ve doğaya hizmet; yaradana hizmet anlayışı taşıdığından dünyevi ilişkilerin uyum, güzellik, barış ve sevgi boyutunda yaşanması Sufizm’in temel gerekliliğidir. 
  Bu program Tasavvuf’un doğumundan, uygulamalarına kadar tüm prensiplerini, genel ilke ve pratiklerini modern bir dille anlatır. Bir Kemalat yolu olarak felsefe, formül ve pratiklerini paylaşır.

 • Eğitim Adı : Sufizm: İçe Doğan Güneş
 • Yeri : Online
 • Zamanı :
 • Süresi : 5 Hafta
 • Konusu : Tasavvuf
 • Katılım Şartları : 18 Yaş Üstü Herkes Katılabilir

Şamanik Bakış Sanatı / Online

 • Şamanizm, insanın ve dünyanın özel bir tasarımını içerir. Yaratılan ile Yaratan arasında özel bir bağ olduğu kabul edilir. Ruhlar aracılığı ile kurulan bu bağ ve her şeyin ruhu olduğuna dair derin inanç Şamanizm’in gerçek yüzüdür. Şamanizm’e göre insanın fizyolojik fonksiyonlarını sağlayan beden aslında ruh ile bir bütündür. Ruh bedenin yaşadığı travma ya da her türden deneyime, duygusal ve zihinsel etkileşimlere bağlı olarak bedenden uzaklaşır. Şamanın ana amacı bu ruh parçalarını toparlayıp birleştirerek, bütüne yani yaradılışın özündeki saf bilince ulaşmaktır. Bunun için yöntem olarak rüya görme sanatını kullanır. 

  Şamanizm’in felsefesi, uygulama ve pratiklerini içeren bu derslerin asıl amacı rüya görme sanatını edinmektir. İmge oluşturma, zihinsel canlandırma, hayal etme, konsantrasyon gibi özellikleri geliştirmeyi, hayata Şaman gözleri üzerinden bakmayı öğretir.

 • Eğitim Adı : Şamanik Bakış Sanatı
 • Yeri : Online
 • Zamanı : 27.02.2024 / 21:00
 • Süresi : 5 Hafta
 • Konusu : Kadim Şaman Mirası
 • Katılım Şartları : 18 Yaş Üstü Herkes Katılabilir

Yoga: Bütüncül Yaşam Klasiği / Online

 • Kadim Yoga Öğretisi; zihnin dolaylı ve dolaysız ehlileştirilmesi yoluyla bedeni, ruhun zekasına uyumlama ve hizalama sanatıdır.
  Konsantrasyon, meditasyon, gözlem, beden pratikleri, yaşam gücünü arttıran Pranayama metodları ile bezenmiş zengin içeriği sayesinde, farkındalık, onarım, sağaltım, bütünsel sağlık ve yüksek bakış açısı kazandırır.
  Felsefesi gereği, kişinin tekrar eden döngülerini, varlığında saklı gölgelerini arketipler üzerinden örnekler. Eylemlerinin meyvelerinin acı veya tatlı tekrar kendisine döndüğü karma bilincini uyandırarak yüksek bir şuur ve dikkati açığa çıkartır.
  Bu programda beden sağlığının ruhsal, duyusal, duygusal ve zihinsel olmak üzere tüm seviyelerini kapsayan uygulamalar yer almaktadır. Derslerde Samadhi yolu olarak Yoga’nın felsefesi, formül ve pratikleri anlatılmaktadır.

 • Eğitim Adı : Yoga: Bütüncül Yaşam Klasiği
 • Yeri : Online
 • Zamanı :
 • Süresi : 5 Hafta
 • Konusu : Kadim Yoga Öğretisi
 • Katılım Şartları : 18 Yaş Üstü Herkes Katılabilir

Kadim Tantra Bilgeliği / Online

 • Tantra, "Tan" ve "Tra" sozcuklerinden oluşmaktadır. "Tan", genişlemek ve yayılmak anlamları ile bilincin kişisel benlik algısından varlığın çokluk hali ile birlik algısına doğmasıdır. Özgürleşmek anlamına gelen "Tra" sözcüğü ise öz benliğe ulaşılarak illuzyonların sona ermesi anlamına gelir.
  Bu disiplin, yalnızca "kendiliğindenlik" kavramına dikkatleri çekmek ister, olduğun halin ile kendine kabul verdiğinde tüm içsel çatışmalarının sona ereceğini ve seçimlerin ne olursa olsun bozulmamış saf varlığının onarıcı gücünü her daim hissedeceğini söylemektedir. 
  İnsanın temel varoluşunun cinsiyet ve cinsellik üzerine kurgulanmasından dolayı her deneyimin ardında cinsel enerjinin bastırılmış ve çarpıtılmış etkisini aramak gerekir, varlığının cinsel doğasını ve eğilimlerini anladığında bu enerjinin itici bir kuvvet olarak yaşamının her alanında iyileştiricisi etkisini görmek mümkündür.
  Bu programda Tantra Pratikleri ile birlikte onun felsefesi aktarılmakta cinsel enerjiyi süper bilince dönüştürmenin yol ve yöntemleri öğretilmektedir.

 • Eğitim Adı : Kadim Tantra Bilgeliği
 • Yeri : Online
 • Zamanı :
 • Süresi : 5 Hafta
 • Konusu : Tantra
 • Katılım Şartları : 18 Yaş Üstü Herkes Katılabilir