Hakkımızda

Sath Bilinç Okulu Amacı; 
Ruh, zihin, beden ilişkisinde etkin ve nitelikli iletişimin kurulması, insana kendi içindeki bilgeliği uyandırması için gerekli olan dönüşüm araçlarını sağlamak ve bu araçların kullanımı konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır; birey olarak kendi yaşamına kattığı değerleri tüm Dünya etkileşimine taşıması için onu desteklemektir.

— SATH Bilinç Okulu

Sath Rehberlik Eğitim ve Danışmanlık A.Ş tarafından kurulan Sath Bilinç Okulu, Kurumun üçüncü ve en önemli projesidir. Sağlıklı Toplum Hayatı Derneği ve Sathmahal Gülistan Eğitim Merkezi iş birliği ile yürütülen,  bireylere ve toplumlara kazandırılmak üzere psikolojik iyilik, ruhsal zeka, bilinçli yaşam hakkındaki eğitim hizmetlerine artan talep ve ihtiyaçtan dolayı Kurumsal büyüme kaçınılmaz olmuş, bu sebeple tüm eğitimlerin Sath Bilinç Okulu adı altında özel bir platforma taşınması gerçekleşmiştir. 
Sath Bilinç Okulu online ve yüz yüze olmak üzere Atölye ve İnzivaları, Online Buluşmaları ve Sertifika Eğitimlerini yetiştirdiği usta eğitmenleri üzerinden tüm dünyaya Türkçe ve İngilizce olarak öğretisini yaymaktadır.

Okul, Sath Ustalık programları vasıtasıyla yeni maneviyat ustaları yetiştirmekte ve böylece Bilinç Okulu olma özelliğini korumayı amaçlamaktadır. Her biri akademik kariyerlerini tamamlamış alanında yetkin Eğitmenler, kendi tekamül sorumluluğunu almış bireyler olarak manevi gelişim yolculuklarını SATH A.Ş kurucusu Fatma Meryem Suna’nın tasarladığı Öze Erim Öğretisi ile buluşturmuşlardır. Uzun yıllar bu öğretinin ışığında benlik gelişimleri için gerekli olan arınma, dönüşüm ve saflaşma süreçlerinden geçmiş, yıllarca bu alanda saha pratikleri yapmışlardır. Adanmışlık, samimi ilgi, gayret ve ciddiyetlerinin sonucunda Farkındalık, Konsantrasyon, Takva ve Mânâ yetkinliklerini açığa çıkarmış ve ruhsal zeka gelişimi ile Bilgelik kazanımına ulaşmışlardır. Ustalar halen Sath Bilinç Okulunun Eğitim Merkezinde düzenledikleri Atölye ve İnzivalarla yüzlerce öğrenciye ulaşarak, kendi tekamüllerine bağlı deneyimlerini paylaşıp, ışıklarını aktarmaktadırlar. 

Sath Bilinç Okulu; sahip olduğunuz değerli hazineyi ve varlığınızın büyük miraslarını açığa çıkararak varoluşla ve zamanın her evresi ile kusursuz bir ilişki kurmanıza aracılık eder. İnsanlığın binlerce yıllık kadim öğretilerini temeline alarak kendi özgün öğretisini oluşturmuş ve çağımız insanına hitap eden evrensel bir dil geliştirmiştir. Varoluş hakkında derinlemesine düşünmek, kendini ve hayatı sorgulamak bilincin doğasına ait olan bir çeşit arayıştır. İnsanın kendi yaşam yolu ile uyumlu bilgiler edinmesi ve erdemler geliştirmesi ise tekamülün bir gereğidir. 

Sath Bilinç Okulu; her insanı ruhsal evrimi hakkında, yaşam yoluna ve ihtiyacına uygun olarak bilinçlendirir, Farkındalık, Konsantrasyon, Mânâ, Takva ve diğer araçların geliştirilmesini sağlar, bu araçlarla ulaşılan bilinç açıklığının en pratik ve kolay formüllerini sunar. Sath Bilinç Okulu eğitmenleri enerji depolarınızı bilinçli bir şekilde kullanmanız, mistik yaşam sanatını edinmeniz ve içinizdeki bilgeliği uyandırmanız için size rehberlik eder.