Ses: Dengenin Senfonisi       

Ses: Dengenin Senfonisi       

Biz duyalım ya da duymayalım her maddenin kendine ait bir titreşimi yani sesi vardır. İnsan kulağı belirli bir ölçü aralığındaki sesleri duyar. Bu sınırın altındaki ve üstündeki sesler bilinçaltımız tarafından algılanır.

Beyin beş duyu ile algılanan elektriksel sinyalleri alır, işler, yorumlar, organize eder ve kavramsallaştırır. Zihin, beş duyunun verilerini alıp yorumlayan bir enstrüman olup aynı zamanda insanın Dünya ile kurduğu ilişkiyi anlam olarak  ifade eden bir araçtır. Bu yorumlayıcı araç olan zihin için en soyut boyut SES’tir. Görme duyusunun bize sunduğu daha somut bir form ya da biçim varken sesin bir biçimi yoktur. Ses ruhu şekillerin ötesine geçirebilen, canlıların işitme organları tarafından algılanabilen periyodik basınç değişimleridir. Sesin kaynağı olan titreşen cisim yakınındaki hava moleküllerini titreştirerek bu hava moleküllerinin her yöne dağılmasına yol açar.

Ses, Dengenin Senfonisi Atölyesi insana evrenin ses frekanslarını tanıyarak, kendi gerçek sesi ile tanışmasını sağlar, ses yolu ile kendini  özgürce ifade etmenin ve sesin getirdiği gizli potansiyele açılmanın formüllerini sunar.

BİLGİLERİNİZ

EĞİTİM BİLGİLERİ

  • Eğitim Paketi:
    Ses: Dengenin Senfonisi       
Bilgilendirme

Bu eğitim açıldığında bilgi almak istiyorum.