Kainatın Aynasında İnsan

Kainatın Aynasında İnsan

Atomlardan galaksilere kadar tesadüfe yer verilmeyen kâinatta insanın yeri nedir?

Bu koskoca evrende vuku bulan olaylara, açığa çıkan kanunlara, belirli bir düzen içinde işleyen yasalara, birbiriyle senkronize çalışan tüm kurallara isim veren, tanıyan ve tanımlayan insan, acaba gerçekte nasıl ve ne tür bir yolculuktadır?

İçinde yaşadığımız gezegende insan dışındaki tüm canlılar doğal bir oluş içindedirler. Genetik yapıları ve kendi içsel doğaları ile uyumlu oldukları gibi dışsal doğanın tüm şartları, yasa ve koşullarına da aynı derecede uyumludurlar. İnsanı onlardan ayıran en önemli özellik düşüncedir ve bunun sonucunda “insan merkezli evren” anlayışı ortaya çıkmıştır.

Tanımlayan, isimlendiren, parçalayan, bölen ve sonra birleştiren insan zihninin merkezine kendisini aldığı bir evrende makrodan mikroya yaradılışı anlamak, gerçekte insanın kendi doğasını anlama çabasından başka bir şey değildir.

“Kâinatın Aynasında İnsan” isimli atölye yaradılışın sorularına cevap bulmaya çalışan insan zihnini keşfedilmiş en çarpıcı bilimsel yanıtlarla birlikte kendi içinde bildiği ama henüz tanışmadığı gerçekle buluşturmayı amaçlar.

Mikro dünyadaki atomları ve atom-altı parçacıkların davranışlarını açıklamayı amaçlayan “Kuantum Fizik Kuramı” insana yepyeni bir paradigma, daha geniş bir evrensel görüş sunmaktadır. İnsanın kendi zihinsel sınırlarının ötesinde daha büyük vizyonlara taşınmasını sağlayan bu atölyenin konusunu oluşturan da bu kuantum bakıştır.

Hem içeriden hem dışarıdan, parçadan bütüne varoluşu anlamak kendini anlamaktır. Anlayışın sınırları ile karşılaşmanın ve bilinmeyene teslim olmanın kazanımı ise en büyük aydınlanmadır.

BİLGİLERİNİZ

EĞİTİM BİLGİLERİ

  • Eğitim Paketi:
    Kainatın Aynasında İnsan
Bilgilendirme

Bu eğitim açıldığında bilgi almak istiyorum.