Zümrüd-i Anka - Tekamül Pusulası

Zümrüd-i Anka - Tekamül Pusulası

Anka; mutlak içsel gücü, saf olmayı, kendini yaşarken yaratmayı, tekâmülü, erdemliliği, sadakati, zerafeti, hakkaniyeti temsil eder. O, erişilmezlik, yücelik ve olağanüstülük gibi özellikleri simgeler. Anka, birçok kültürde yer alan evrensel nitelikli mitolojik kuştur. Her kültürde Anka’ya yüklenen anlam, bunlarla ilgili inanç ve efsaneler ufak farklılıklar gösterse de, öz aynıdır.
Bu inzivanın ilhamı mutasavvıf Feridüddin Attar’ın Zümrüdü Anka isimli eserinden doğmuştur. Bu eserde kuşlar varoluşa ve yaşama dair tüm soruların yanıtını bilen, sınırsız bir zeka, sonsuz kudret ve kapsayıcı yüce sevgiye sahip olan Zümrüdü Anka kuşunu bulmak üzere yola çıkarlar. Anka kuşunun yaşadığı nihai zirveye ulaşmak için  yol istikametinde bulunan yedi vadiden geçmeleri gerekir. Yolculukları boyunca karşılaştıkları güçlükler, cezbedici kuvvetler, yola sadakat ve bağlılıklarını sorgulayan bir dizi olayın sonucunda amaca sadece Farsça Simurg anlamına gelen otuz kuş olarak vasıl olurlar. 
Bu eğitim insan için tıpkı Simurg gibi bir tekamül pusulası özelliğindedir. Bilincin yedi evrim basamağını ve bu basamaklardaki hayat derslerini Tasavvuf’un Nefs mertebeleri, Hinduizm’in Çakra sistemleri ve Psikolojinin bilinç evreleri üzerinden tüm ayrıntıları ile öğreten, insanın çok boyutlu doğasına açık bir görüş ve yüksek bir kavrayış getiren, yaradılışı ve varoluş sistemlerini anlayarak zihni karmaşadan özgürleştiren sıra dışı bir atölyedir.

  • Eğitim Adı : Zümrüd-i Anka - Tekamül Pusulası
  • Yeri : Sathmahâl Gûlîstan
  • Zamanı : 08-10 Ağustos 2024
  • Süresi : 2 Gece 3 Gün
  • Konusu : Tekamül Pusulası
  • Katılım Şartları : 18 Yaş Üstü Herkes Katılabilir

BİLGİLERİNİZ

EĞİTİM BİLGİLERİ

  • Eğitim Paketi:
    Zümrüd-i Anka - Tekamül Pusulası
Bilgilendirme

Bu eğitim açıldığında bilgi almak istiyorum.